cəngavərcəsinə

cəngavərcəsinə
z. Cəngavərə, cəsur döyüşçüyə yaraşan tərzdə, cəngavər kimi. Cəngavərcəsinə vuruşmaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • sinə — is. <fars.> 1. Döş, köks. <Müəllim> Tellinin nəfəs aldıqca qalxıb enən sinəsinə baxırdı. S. H.. Qız başını sinəsinə endirdi. M. Hüs.. // Bədənin, ciyərlərin və ürəyin yerləşdiyi həmin nahiyəsi; döş qəfəsi. 2. Yamac. Dağların… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sarılmaq — f. 1. Bir şeyin ətrafına, dövrəsinə dolanmaq, dövrələnmək. Gülab ilə sığallanır, sulanır; Baş qoyur, sarılır qulağa zülfün. M. P. V.. <Xanımın> çəhrayı arxalıq sinəsində yarımdairə təşkil edərək qızıl toqqa sarılmış (f. sif.) incə belində… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ölüm-dirim — məsələsi – çox vacib, son dərəcə mühüm, təxirəsalınmaz məsələ. <Əsgər:> Bizim millət bu hadisələrin ölüm dirim məsələsi olduğunu anlamır. M. S. O.. Başmaq məsələsi <molla> üçün ölüm dirim məsələsinə çevrilmişdi. M. C.. Ölüm dirim… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qıvrılmaq — f. 1. Qıvrıq hala gəlmək, qıvrıq şəkil almaq; burulmaq, buruq buruq olmaq. Saçları qıvrılmaq. – Onun . . bir tutumluq ağ saqqalı ətsiz çənəsi üzərindən boğazına doğru qıvrılaraq uzanmışdı. A. Ş.. <Tutubəyimin> iri hörüyü ilan kimi ağ… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vəhşi — sif. 1. İbtidai halda olan, ibtidai mədəniyyət pilləsində olan; ibtidai. Vəhşi tayfalar. İnsanlar vəhşi halında yaşadıqları zaman. – <Skif tayfası> cəsarətli, vəhşi xasiyyətli və köçəri olan müxtəlif qəbilələrdən ibarət idi. A. B.. // İs.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”